Χρυσός στατήρας Φιλίππου Β΄(359 – 336π.Χ.)

ΑΡ. ΕΥΡ. 602

Βάρος 8,58γρ., διαμ. 1,9εκ.

Χρονολογείται το 323 – 317π.Χ.. Μεταθανάτια έκδοση.