Αργυρό τετράδραχμο Αλεξάνδρου Γ’ Μακεδονίας (336 – 323π.Χ.)

ΑΡ. ΕΥΡ. 281

Βάρος 16,6γρ., διαμ. 3εκ.

Χρονολογείται περίπου το 201 -190π.Χ. Ως κατώτερο σημείο χρονολόγησης λαμβάνεται το έτος 190π.Χ., χρονολογία απόκρυψης του θησαυρού στο Mektepini της Φρυγίας (IGCH 1410), που περιείχε 63 παραδείγματα του τύπου.