Αργυρό τετράδραχμο Αθηνών

ΑΡ. ΕΥΡ. 100

Βάρος 16,70γρ., διαμ. 2,85εκ.

Χρονολογείται το 124/123π.Χ.