Πορτραίτο γυναίκας

ΑΡ. ΕΥΡ. 2574

Υψ. 33εκ., πλ. 18,8εκ., παχ. 2εκ.

Β’ μισό 2ου αι. μ.Χ.

Ακέραιο, σε καλή γενικά κατάσταση διατήρησης (οι επάνω γωνίες σπασμένες, ένα ακόμη μικρό κομμάτι λείπει από το επάνω μέρος). Επάνω και κάτω έχει μείνει αζωγράφιστη στενή λωρίδα ξύλου.