Πορτραίτο γυναίκας

ΑΡ. ΕΥΡ. 2459

Υψ. 34,7εκ., πλ. 25,2εκ., παχ. 1εκ. περίπου

Μέσα 2ου αι. μ.Χ.

Μέτρια κατάσταση διατήρησης. Κατεστραμμένο το δεξί της μάτι και το κάτω ήμισυ του προσώπου.