Ταφικό προσωπείο (γυναίκας;)

ΑΡ. ΕΥΡ. 2574

Υψ. 18εκ., πλ. 17εκ.

Πιθανότατα του 4ου αι. μ.Χ.

Σώζεται ακέραιο (λείπει το άνω τμήμα με τα μαλλιά, που ήταν από χωριστό τμήμα και χάθηκε). Φθορές σε πολλά σημεία. Τα χαρακτηριστικά αποδοσμένα με μαύρο και κόκκινο χρώμα πάνω στο λευκό γύψο.