Μεγάλη κυπριακή πρόχους με ερυθρό γάνωμα

ΑΡ. ΕΥΡ. 2607

Υψ. 52εκ., διαμ. κοιλιάς 30εκ., διαμ. στομίου 8,5εκ.

Χρονολογείται γύρω στο 1800 π.Χ.