Η αγία Αικατερίνη

Αρ. Ευρ. Ε 50

Πρώτο μισό 17ου αι.

Κάμπος χρυσός, χρώματα αυγοτέμπερα.