Οι άγιοι Ανδρέας, Κοσμάς, Δαμιανός και Στέφανος

Αρ. Ευρ. Ε 150

Αρχές 17ου αι.

Ξύλο, προετοιμασία με γύψο, φύλλο χρυσού, αυγοτέμπερα.