Τρίπτυχο: Η Παναγία, σκηνές δωδεκαόρτου και αφιερωτής

Αρ. Ευρ. Ε 29

Εμμανουήλ Τζάνες. 1610 – 1690.

Κάμπος χρυσός, χρώματα αυγοτέμπερα. Αυτόξυλο, ξυλόγλυπτο πλαίσιο με προσθήκες ξυλόγλυπτων διακοσμητικών στην επίσκεψη και στη βάση.