Οι άγιοι Θεόδωροι έφιπποι

Αρ. Ευρ. Ε 118

Νικόλαος Καλλέργης. 1700

Κάμπος χρυσός, χρώματα αυγοτέμπερα.