Ο αρχάγγελος Μιχαήλ

Αρ. Ευρ. Ε 21

Ιάκωβος Αμόργαιος. Πρώτο μισό 17ου αι.

Κάμπος χρυσός, χρώματα αυγοτέμπερα.