Βοιωτικός μελανόμορφος κάνθαρος

ΑΡ. ΕΥΡ. 557

Υψ. 15εκ., διαμ. χείλους 17εκ., διαμ. βάσης 8,7εκ.

Χρονολογείται στα τέλη του 6ου αι. π.Χ..

Είναι ακέραιος, συγκολλημένο μόνο το πάνω τμήμα της λαβής. Πηλός πορτοκαλόχρωμος, έως καστανός, επίχρισμα ανοιχτό καστανό, βαφή σε ποικίλες διαβαθμίσεις του καστανού, ερυθρού και μαύρου. Βάση πλατιά και επίπεδη, ψηλό πόδι, σώμα με επικλινή τοιχώματα (κωδωνόσχημο;), λαβές ψηλές, ταινιωτές με αντιστήριγμα στο εσωτερικό και προεξοχή σαν στο κάτω μέρος εξωτερικά.