Μελανόμορφη υδρία

ΑΡ. ΕΥΡ. 2499

Υψ. 50,5εκ., μεγ. διαμ. 40,4εκ.

Χρονολογείται το 530 – 525π.Χ.

Το αγγείο είναι ακέραιο και το μαύρο γάνωμά του είναι άριστα διατηρημένο.