Μελανόμορφη μικρογραφική κύλικα

ΑΡ. ΕΥΡ. 2496

Υψ. 14,1εκ., διαμ. χείλους 21,2., διαμ. βάσης 10,2εκ., διαμ. με λαβές 27,8εκ.

Χρονολογείται τις τελευταίες δεκαετίες του 6ου αι. π. Χ.

Το αγγείο είναι συγκολλημένο από πολλά κομμάτια και συμπληρωμένο. Πριονωτές εγχαράξεις παρατηρούνται στο μέσο του ποδιού. Το εσωτερικό μετάλλιο, tondo, έχει αφαιρεθεί σε άγνωστο χρόνο.