Πήλινη προτομή Διονύσου

ΑΡ. ΕΥΡ. 2148

Υψ. 50εκ., πλάτος 40εκ.

Χρονολογείται το 380 – 360π.Χ.

Είναι συγκολλημένη από πολλά κομμάτια και σώζει υπολείμματα λευκού επιχρίσματος και επίθετου κόκκινου χρώματος.