Λήκυθος

ΑΡ. ΕΥΡ. 725

Υψ. 31,5εκ., διαμ. στομίου 6εκ., διαμ. βάσης 6,8εκ.

Χρονολογείται γύρω στο 450 – 440π.Χ.

Κυλινδρικό σώμα με λεπτή προς τα κάτω μείωση, ευγενικό περίγραμμα και αρμονικές αναλογίες σε σχέση με τα επάνω τμήματα της ληκύθου.