Χρυσός σταυρός

Κωνσταντινούπολη, 17ος – 18ος αι. Χρυσός, ημιπολύτιμοι λίθοι, υαλόμαζα.