Υπέρπυρον Ανδρονίκου Α΄. Κωνσταντινούπολη

1183 – 1185. Χρυσός.