Σταυρός λιτανείας

11ος αι. Χαλκός, χυτός και εγχάρακτος.