Ξυλόγλυπτος αμφίγλυφος σταυρός αγιασμού

17ος – 18ος αι. Ξύλο, μέταλλο, κοράλλι γυάλινες πέτρες.