Σκουλαρίκι με προτομή Θεοτόκου

Κωνσταντινούπολη, 10ος – 11ος αι.. Χρυσός.