Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών

Δυτική στοά του Γυμνασίου της Αρχαίας Μεσσήνης

27.09.2019

Έγκριση μετάθεσης της χρηματοδότησης του ποσού των 260.000 ευρώ για την αναστήλωση των σωζόμενων αρχιτεκτονικών μελών της κιονοστοιχίας της δυτικής στοάς του Γυμνασίου της Αρχαίας Μεσσήνης για τα έτη 2020 – 2021, έπειτα από σχετικό αίτημα του Καθηγητή Πέτρου Θέμελη, εκπροσώπου της Εταιρείας.

Το έργο, η αντισεισμική και γεωτεχνική του μελέτη, είχαν εγκριθεί με συνολική δαπάνη 260.000 ευρώ. Ωστόσο, για διαδικαστικούς λόγους, δεν κατέστη εφικτό να υπογραφεί η απαιτούμενη σύμβαση πολιτιστικής χορηγίας, προκειμένου η εκτέλεση της να υλοποιηθεί το διάστημα 2019 – 2020. Τα μέλη του ΔΣ του Ιδρύματος ενέκριναν τη μετάθεση της επιχορήγησης του ποσού των 260.000 ευρώ στα έτη 2020 και 2021, για τους ίδιους λόγους που είχαν εγκρίνει τη χορηγία του ποσού στις 28.3.2019.

http://www.ancientmessene.gr/index.php