Ακαδημία Αθηνών

Φωτογράφιση των αγγείων του Μουσείου Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου

27.11.2009

Χορηγία προς την Ακαδημία Αθηνών για την κάλυψη του κόστους της φωτογράφισης των αγγείων του Μουσείου Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, για την έκδοση «Αττικά μελανόμορφα και ερυθρόμορφα αγγεία του Μουσείου». Η έκδοση, επιθυμία της Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου η οποία ενεκρίθη από την Ακαδημία Αθηνών αποτελούσε συγγραφή μελέτης της διεθνούς επιστημονικής σειράς Corpus Vasorum Antiquorum, με θέμα τα αγγεία κλασικής κεραμικής του Μουσείου Π. & Α. Κανελλοπούλου.

Παράλληλα ανατέθηκε στον Άγγελο Ζαρκάδα, Διδάκτωρ Αρχαιολογίας και Αρχαιολόγο του Μουσείου Κανελλοπούλου, η συγγραφή δύο τόμων της σειράς, με θέμα τα αττικά μελανόμορφα και ερυθρόμορφα αγγεία του Μουσείου.

H Ακαδημία Αθηνών είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και εποπτεύεται από το Υπουργείο Θετικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η Ακαδημία συγκροτείται από τρεις τάξεις: Θετικών Επιστημών, Γραμμάτων και Kαλών Τεχνών, Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών. Kύριος σκοπός της είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή των Επιστημών, των Γραμμάτων και των Kαλών Τεχνών και η επιστημονική έρευνα και μελέτη.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η Ακαδημία ενισχύει την επιστημονική έρευνα, συμμετέχει σε διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς, χορηγεί υποτροφίες, πραγματοποιεί εκδόσεις, απονέμει βραβεία και τιμητικές διακρίσεις.

www.academyofathens.gr