Ίδρυμα

Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Δ.Σ. του Ιδρύματος Π. & Αλ. Κανελλοπούλου στέκουν με σεβασμό απέναντι στους ευπατρίδες Παύλο Κανελλόπουλο και Αλεξάνδρα Κανελλοπούλου. Τα πρόσωπα που απαρτίζουν τη σημερινή διοίκηση διακατέχονται από αίσθημα ευθύνης ως προς την αποστολή τους:

Τη διάσωση της παρακαταθήκης του ζεύγους Κανελλόπουλου, της μεγαλύτερης ιδιωτικής Συλλογής Αρχαίων και Βυζαντινών έργων Τέχνης.
Την ανάδειξη του πολιτιστικού διακυβεύματός της, στη δημόσια σφαίρα.
Τη συνέχιση μιας κοινωνικής προσφοράς ειδικού βάρους, με ηθική συγκρότηση και διακριτικότητα.

 Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου:

Νέλλος Κανελλόπουλος
Πρόεδρος
Παναγιώτης Πικραμμένος
Αντιπρόεδρος
Ανδρέας Κανελλόπουλος
Γενικός Γραμματέας
Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου – Μπενοπούλου
Ταμίας
Ολυμπία Βικάτου
Μέλος
Έλενα Κουντούρη
Μέλος

Νέλλος Κανελλόπουλος, Πρόεδρος
Πέτρος Μολυβιάτης,  Αντιπρόεδρος
Ανδρέας Κανελλόπουλος, Γενικός Γραμματέας
Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου – Μπενοπούλου, Ταμίας
Ελένη Κόρκα, Μέλος
Ελένη Μπάνου, Μέλος

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου ορίστηκε στη Συνεδρίαση της 2ας Απριλίου 2014

Νέλλος Κανελλόπουλος, Πρόεδρος
Πέτρος Μολυβιάτης,  Αντιπρόεδρος
Μαρία Βλαζάκη- Ανδρεαδάκη, Γραμματέας
Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου-Μπενοπούλου, Ταμίας
Ανδρέας Κανελλόπουλος, Μέλος
Κωνσταντίνος Κίσσας, Μέλος

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου ορίστηκε στη Συνεδρίαση της 30ης Οκτωβρίου 2013.

Νέλλος Κανελλόπουλος, Πρόεδρος
Πέτρος Μολυβιάτης,  Αντιπρόεδρος
Μαρία Βλαζάκη- Ανδρεαδάκη, Γραμματέας
Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου-Μπενοπούλου, Ταμίας
Ανδρέας Κανελλόπουλος, Μέλος
Ελένη Κουρίνου, Μέλος

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου ορίστηκε στη Συνεδρίαση της 6ης Μαρτίου 2012.

Νέλλος Κανελλόπουλος, Πρόεδρος
Πέτρος Μολυβιάτης,  Αντιπρόεδρος
Μαρία Βλαζάκη- Ανδρεαδάκη, Γραμματέας
Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου-Μπενοπούλου, Ταμίας
Ανδρέας Κανελλόπουλος, Μέλος
Θέκλα Μαρινίδη, Μέλος
Ελένη Κουρίνου, Μέλος

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου ορίστηκε στη Συνεδρίαση της 5ης Απριλίου 2011.

Νέλλος Κανελλόπουλος, Πρόεδρος
Πέτρος Μολυβιάτης,  Αντιπρόεδρος
Μαρία Βλαζάκη- Ανδρεαδάκη, Γραμματέας
Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου-Μπενοπούλου, Ταμίας
Ανδρέας Κανελλόπουλος, Μέλος
Σταυρούλα Σαμαρτζίδου, Μέλος
Θέκλα Μαρινίδη, Μέλος

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου ορίστηκε στη Συνεδρίαση της 19ης Μαρτίου 2009.

Νέλλος Κανελλόπουλος, Πρόεδρος
Πέτρος Μολυβιάτης,  Αντιπρόεδρος
Μαρία Βλαζάκη- Ανδρεαδάκη, Γραμματέας
Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου-Μπενοπούλου, Ταμίας
Θέκλα Μαρινίδη, Μέλος
Ανδρέας Κανελλόπουλος, Μέλος
Αλέξανδρος Μάντης, Μέλος

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου ορίστηκε στη Συνεδρίαση της 4ης Δεκεμβρίου 2008.

Νέλλος Κανελλόπουλος, Πρόεδρος
Πέτρος Μολυβιάτης,  Αντιπρόεδρος
Παρασκευή Βασιλοπούλου, Γραμματέας
Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου-Μπενοπούλου, Ταμίας
Θέκλα Μαρινίδη, Μέλος
Ανδρέας Κανελλόπουλος, Μέλος
Αλέξανδρος Μάντης, Μέλος

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου ορίστηκε στη Συνεδρίαση της 14ης Δεκεμβρίου 2006.

Αλεξάνδρα Κανελλοπούλου, Πρόεδρος
Πέτρος Μολυβιάτης, Αντιπρόεδρος
Παρασκευή Βασιλοπούλου, Γραμματέας
Νέλλος Κανελλόπουλος, Ταμίας
Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου – Μπενοπούλου, Μέλος
Ανδρέας Κανελλόπουλος, Μέλος
Αλέξανδρος Μάντης, Μέλος

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου ορίστηκε στη Συνεδρίαση της 6ης Απριλίου 2006.

Αλεξάνδρα Κανελλοπούλου, Πρόεδρος
Ανδρέας Κανελλόπουλος, Αντιπρόεδρος
Άλκηστις Χωρέμη, Γραμματέας
Νέλλος Κανελλόπουλος, Ταμίας
Παύλος Κανελλόπουλος, Μέλος
Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου- Μπενοπούλου, Μέλος
Λάζαρος Κολώνας, Μέλος
Πέτρος Μολυβιάτης, Μέλος

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου ορίστηκε στη Συνεδρίαση της 16ης Μαρτίου 2005.

Αλεξάνδρα Κανελλοπούλου, Πρόεδρος
Ανδρέας Κανελλόπουλος, Αντιπρόεδρος
Άλκηστις Χωρέμη, Γραμματέας
Νέλλος Κανελλόπουλος, Ταμίας
Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου – Μπενοπούλου, Μέλος
Λάζαρος Κολώνας, Μέλος
Παύλος Κανελλόπουλος, Μέλος
Γεώργιος Ράλλης, Μέλος

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου ορίστηκε στη Συνεδρίαση της 17ης Δεκεμβρίου 2004.

Αλεξάνδρα Κανελλοπούλου, Πρόεδρος
Ανδρέας Κανελλόπουλος, Αντιπρόεδρος
Άλκηστις Χωρέμη, Γραμματέας
Νέλλος Κανελλόπουλος, Ταμίας
Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου, Μέλος
Γεώργιος Ράλλης, Μέλος
Παύλος Κανελλόπουλος, Μέλος
Λάζαρος Κολώνας, Μέλος

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου ορίστηκε στη Συνεδρίαση της 11ης Φεβρουαρίου 2004.

Αλεξάνδρα Κανελλοπούλου, Πρόεδρος
Ανδρέας Κανελλόπουλος, Αντιπρόεδρος
Άλκηστις Χωρέμη, Γραμματέας
Νέλλος Κανελλόπουλος, Ταμίας
Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου, Μέλος
Γεώργιος Ράλλης, Μέλος
Λάζαρος Κολώνας, Μέλος

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου ορίστηκε στη Συνεδρίαση της 21ης Ιουλίου 2003.

Αλεξάνδρα Κανελλοπούλου, Πρόεδρος
Ανδρέας Κανελλόπουλος, Αντιπρόεδρος
Άλκηστις Χωρέμη, Γραμματέας
Νέλλος Κανελλόπουλος, Ταμίας
Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος, Μέλος
Γεώργιος Ράλλης, Μέλος
Λάζαρος Κολώνας, Μέλος

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου ορίστηκε στη Συνεδρίαση της 15ης Ιανουαρίου 2002.

Παύλος Κανελλόπουλος, Πρόεδρος
Αλεξάνδρα Κανελλοπούλου, Αντιπρόεδρος
Άλκηστις Χωρέμη, Γραμματέας
Νέλλος Κανελλόπουλος, Ταμίας
Ανδρέας Κανελλόπουλος, Μέλος
Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος, Μέλος
Λάζαρος Κολώνας, Μέλος
Γεώργιος Ράλλης, Μέλος

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου ορίστηκε στη Συνεδρίαση της 2ας Οκτωβρίου 2000.

Παύλος Κανελλόπουλος, Πρόεδρος
Αλεξάνδρα Κανελλοπούλου, Αντιπρόεδρος
Άλκηστις Χωρέμη, Γραμματέας
Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος, Ταμίας
Άγγελος Κανελλόπουλος, Μέλος
Ανδρέας Κανελλόπουλος, Μέλος
Γεώργιος Ράλλης, Μέλος
Λάζαρος Κολώνας, Μέλος

Το Ίδρυμα Παύλου & Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου εγκρίθηκε και συστάθηκε στις 24 Αυγούστου του 1999. Η πρώτη συνεδρίαση του Δ.Α. έγινε στις 28 Ιανουαρίου του 2000.

Παύλος Κανελλόπουλος, Πρόεδρος
Αλεξάνδρα Κανελλοπούλου, Αντιπρόεδρος
Αλίκη-Ισμήνη Τριάντη, Γραμματέας
Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος, Ταμίας
Άγγελος Κανελλόπουλος, Μέλος
Ανδρέας Κανελλόπουλος, Μέλος
Λάζαρος Κολώνας, Μέλος