Το Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, που δημιούργησαν ο Παύλος και η Αλεξάνδρα Κανελλοπούλου το 1999. Το Ίδρυμα έχει ανάγει σε προτεραιότητες του την προβολή της Ελληνικής Τέχνης, τη διάδοση του Ελληνικού Πολιτισμού, την προαγωγή της Εκπαίδευσης, καθώς και την ανάληψη και υποστήριξη δράσεων που αφορούν ευάλωτα άτομα και κοινωφελείς φορείς.

«Με τον Παύλο περισσότερο απ’ όλα μας ένωσε η μεγάλη αγάπη μας για τον τόπο μας και την ιστορία του, γιατί εκείνος πάνω απ’ όλα ήταν Έλληνας»
Ιδρυτές
Ιδρυτές
Πρόσφατα νέα