Επικοινωνία

Επικοινωνία
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου
Επικοινωνία

Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου

Θεωρίας 12
105 55 Πλάκα
Αθήνα – Ελλάδα

Τηλέφωνο: + 30 210 3244447
Fax: + 30 210 3244442
Email: info@pacf.gr

Σταυρούλα Δημοπούλου
Γραμματέας Προέδρου
Email: sd@pacf.gr

Πληροφορίες σχετικά με το Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου: camu.gr