Ίδρυμα

Σκοπός
Ο Πολιτισμός, η Παιδεία, η Κοινωνική Προσφορά συνιστούν βασικούς λόγους ύπαρξης και ευγενή κίνητρα δράσης για το Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου
Σκοπός

Το Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου έχει ως καταστατικό σκοπό:

•  Την προβολή της Ελληνικής Τέχνης από την Αρχαιότητα έως σήμερα, με έμφαση στην Αρχαία Ελληνική Τέχνη, τη Βυζαντινή και τη Μεταβυζαντινή Τέχνη.
•  Τη διάδοση του Ελληνικού Πολιτισμού.
•  Την προαγωγή της Εκπαίδευσης και τη δημιουργία ευκαιριών διάδοσης του Ελληνικού πνεύματος και ιδεών.
•  Την ανάληψη δράσεων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και δη τη στήριξη λιγότερο προνομιούχων πολιτών.
 

Το Ίδρυμα διατηρεί την αρχική προσήλωσή του στα πεδία του Πολιτισμού, της Παιδείας, ης Κοινωνικής Προσφοράς, μεριμνώντας ώστε οι δράσεις του να αξιολογούνται με συγκεκριμένα κριτήρια, όπως αυτά της σπουδαιότητας του εκάστοτε εγχειρήματος και του πολιτισμικού ίχνους τους στο μέλλον.