Ίδρυμα

Οικονομικές Καταστάσεις
Το Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου
Οικονομικές Καταστάσεις