Ίδρυμα

Μήνυμα Προέδρου
Το Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, θα έχει και στα χρόνια που έρχονται το βλέμμα προσηλωμένο στην προαγωγή του Πολιτισμού, της Εκπαίδευσης και της Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Μήνυμα Προέδρου

Το Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου θεμελιώθηκε στη μεγάλη αγάπη των ιδρυτών του για τον τόπο μας και την ιστορία του. Οι κοινές αρχές και οι αντιλήψεις τους συνδιαμόρφωσαν μια κοινή πορεία με στόχο την ανάδειξη του ελληνικού πνεύματος και πολιτισμού, η οποία σηματοδοτήθηκε από τη δωρεά της σημαντικής ιδιωτικής συλλογής ελληνικών έργων τέχνης του Παύλου Κανελλόπουλου στο ελληνικό κράτος, τη δημιουργία του ομώνυμου μουσείου και τη σύσταση του Ιδρύματος που προσφέρει έμπρακτα στους εξής τομείς: στην προβολή της ελληνικής τέχνης και του πολιτισμού, στην προαγωγή της εκπαίδευσης και στην υποστήριξη δράσεων που αφορούν τις λιγότερο προνομιούχες κοινωνικά ομάδες.

Ως συνεχιστές της δυναμικής αυτής προσπάθειας, αλλά και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στις ανάγκες της εποχής μας, συνεργαζόμαστε με δημόσιους φορείς  και μη κερδοσκοπικούς ιδιωτικούς φορείς και κοινωφελείς οργανισμούς, υποστηρίζουμε τις δράσεις τους, ενισχύουμε τη δυναμική τους και πορευόμαστε μαζί τους για την επίτευξη των στόχων τους για την προαγωγή του πολιτισμού, της παιδείας και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Στα χρόνια που θα ακολουθήσουν το Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου θα συνεχίσει να έχει το βλέμμα στραμμένο με προσήλωση στην προσπάθεια ανάδειξης του ελληνικού πνεύματος και πολιτισμού, σε όλες τις εκφάνσεις τους, καθώς και στην υποστήριξη κοινωφελών δράσεων, συνεχίζοντας με ενθουσιασμό το έργο των ιδρυτών του και έχοντας ως παρακαταθήκη τις αρχές και τις αξίες τους οι οποίες και το ενέπνευσαν.

Νέλλος Κανελλόπουλος
Προέδρος Δ.Σ. Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου