Ανασκαφή του ιερού του Ογχήστιου Ποσειδώνα

Χορηγία για τη στήριξη φοιτητών που συμμετείχαν στην ανασκαφή

27.09.2016

Χορηγία για τη στήριξη δύο φοιτητών που συμμετείχαν στην ανασκαφή του ιερού του Ογχήστιου Ποσειδώνα στη Βοιωτία, έπειτα από αίτημα του Δρ. Ιωάννη Μυλωνόπουλου, καθηγητή ελληνικής τέχνης και αρχαιολογίας στο τμήμα Ιστορίας της Τέχνης και Αρχαιολογίας, του Πανεπιστημίου Columbia.

Η Ογχηστός, πολιτικό και θρησκευτικό κέντρο της Βοιωτικής Ομοσπονδίας, είχε κατοικηθεί από τους προϊστορικούς χρόνους. Κατά την παράδοση, στην Ογχηστό έζησε ο γιος του Ποσειδώνα, από τον οποίο πήρε το όνομά της και εξαιτίας του οποίου πραγματοποιούνταν εκεί τα «Ογχήστια», εορταστικές εκδηλώσεις (αρματοδρομίες).

Το ιερό του Ογχήστιου Ποσειδώνα εικάζεται ότι προϋπήρχε του Μαντείου των Δελφών. Η ίδρυση του ιερού του Ογχήστιου Ποσειδώνα τοποθετείται χρονολογικά στο τέλος του 6ου αι. π.Χ., ενώ αιτία για τη δημιουργία του ίσως να αποτελεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των Θηβαίων και της Δελφικής Αμφικτιονίας.

Από ανασκαφές, οι οποίες πραγματοποιούνταν ανά περιόδους από το 1964 έως το 1991, έχει συναχθεί η άποψη ότι η Ογχηστός λειτουργούσε ως έδρα της Αμφικτιονίας, αποτελούσε στρατηγικό σημείο για τον έλεγχο της Βοιωτίας, ενώ η σύνδεσή της με το γειτονικό ιερό του Ποσειδώνα, τη βοηθούσε να διατηρήσει την αίγλη και την αξία της.