Αρχαιολογική έρευνα στο σπήλαιο Κλένιας

Ενίσχυση της συστηματικής αρχαιολογικής έρευνας

10.10.2019

Ενίσχυση της συστηματικής αρχαιολογικής έρευνας στο σπήλαιο Κλένιας, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας.

Τα μέλη του ΔΣ του Ιδρύματος εξέτασαν σχετικό αίτημα του κ. Δημήτρη Χατζηαγγέλου, αρχαιολόγου στη Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, στο Τμήμα Εποπτείας Ελληνικών και Αλλοδαπών Επιστημονικών Ιδρυμάτων και Συντονισμού Θεμάτων Διεθνών Συνεργασιών και Οργανισμών του Υπουργείου Πολιτισμού, για την ενίσχυση της έρευνας στο σπήλαιο Κλένια. Τα μέλη του Συμβουλίου ενέκριναν ομόφωνα την επιχορήγηση ποσού 5.000 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι θα ληφθεί κάθε απαιτούμενη άδεια και θα υπογραφεί σχετική σύμβαση πολιτιστικής χορηγίας με τον αρμόδιο φορέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.