Άσυλο Ανιάτων

Προμήθεια σύγχρονων εργαλείων φυσιοθεραπείας

23.05.2017

Χορηγία προς το Άσυλο Ανιάτων με σκοπό την προμήθεια σύγχρονων εργαλείων φυσιοθεραπείας καθώς και επαγγελματικού εξοπλισμού μαγειρείων για την κάλυψη των αναγκών των ασθενών του.

Το Άσυλο Ανιάτων είναι ένα κοινωφελές, μη κερδοσκοπικό φιλανθρωπικό σωματείο που από το 1983 προσφέρει περίθαλψη σε άπορους ασθενείς με χρόνιες ασθένειες –παραπληγία, τετραπληγία, εγκεφαλοπάθεια, σκλήρυνση κατά πλάκας, παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος –με κύριο χαρακτηριστικό τις διαταραχές της κινητικότητας, κ.ά.. Το Άσυλο στις δεκαετίες της λειτουργίας του έχει προσφέρει ουσιαστική βοήθεια σε χιλιάδες άπορους ασθενείς από όλη την Ελλάδα, με πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ανακουφίζοντας τόσο τους ίδιους όσο και τις οικογένειές τους.

Οι ασθενείς που φιλοξενούνται στο Ίδρυμα του Ασύλου Ανιάτων παραμένουν εκεί όλη τους τη ζωή απολαμβάνοντας 24ωρη φροντίδα από τους εργαζόμενους πολλών και διαφορετικών ειδικοτήτων (ιατρούς, φυσικοθεραπευτές, εργασιοθεραπευτές, νοσηλευτές, κ.ά.), χωρίς να έχει λάβει ουδέποτε οποιαδήποτε κρατική επιδότηση. Ακριβώς γι’ αυτό, η εθελοντική στήριξη και προσφορά κρίνεται απολύτως απαραίτητη για να λειτουργεί εύρυθμα και να ικανοποιεί με πληρότητα τους στόχους που έχει θέσει.

http://www.asylonaniaton.gr/