Ελληνική Εθνική Επιτροπή της UNICEF

Έκδοση βιβλίου με θέμα «Οδηγός για τα Δικαιώματα του Παιδιού».

29.03.2009

Χορηγία προς την UNICEF, Ελληνική Εθνική Επιτροπή, για την έκδοση βιβλίου της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής της UNICEF με θέμα «Οδηγός για τα Δικαιώματα του Παιδιού».

Το βιβλίο περιλαμβάνει πλήρη καταγραφή των δικαιωμάτων του παιδιού, όπως αυτά καθορίζονται-διασφαλίζονται από τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού.Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή της UNICEF ιδρύθηκε το 1977 και μέχρι σήμερα εργάζεται για να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει την ελληνική κοινωνία για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στον αναπτυσσόμενο κόσμο καθώς και για να υποστηρίξει ουσιαστικά τα προγράμματα βοήθειας της UNICEF. Οι Εθνικές Επιτροπές της UNICEF είναι 36 αυτόνομες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που από κοινού υποστηρίζουν το έργο της UNICEF σε περισσότερες από 150 χώρες και περιοχές στον πλανήτη.
www.unicef.gr