Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία

Έκδοση διδακτορικής διατριβής του Διδάκτορος Αρχαιολογίας Άγγελου Ζαρκάδα

27.02.2009

Χορηγία προς την Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία για την ανάληψη έκδοσης της διδακτορικής διατριβής του Διδάκτορος Αρχαιολογίας Άγγελου Ζαρκάδα, με θέμα τα έργα του αγγειογράφου Αίσονος.

Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία ιδρύθηκε το 1837από μια ομάδα λογίων και πολιτικών, με πρωτοβουλία του Κωνσταντίνου Μπέλιου, με σκοπό την ανεύρεση, αναστήλωση και συμπλήρωση των αρχαίων της Ελλάδας, σε μια δύσκολη εποχή μετά τον Αγώνα του 1821. Ως ανεξάρτητο Επιστημονικό Ίδρυμα έχει τη δυνατότητα να επικουρεί το Ελληνικό κράτος στο έργο της προστασίας, της ανάδειξης και της μελέτης των ελληνικών αρχαιοτήτων και όταν χρειασθεί αναλαμβάνει τη διαχείριση και εκτέλεση έργων. Σημαντικό τομέα του έργου της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας αποτελούν τα δημοσιεύματά της.

www.archetai.gr

Ευχαριστήρια επιστολή εκ μέρους του Συμβουλίου της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας