«Ιστορικά» του Κριτόβουλου

Χορηγία για την έκδοση του βιβλίου

25.05.2012

Χορηγία για την έκδοση του βιβλίου «Ιστορικά» του Κριτόβουλου, ανταποκρινόμενο στην πρόταση του Βασίλη Μπορνόβα, τ. Σύμβουλος Πρεσβείας Α’ και πρώην Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη. Πρόκειται για μια έκδοση που εμπεριέχει μεταφρασμένα στην τουρκική γλώσσα τα ιστορικά κείμενα του Κριτόβουλου. Ηέκδοση αναμένεται να συμβάλει στην ουσιαστική κατανόηση της ιστορικής περιόδου της μετάβασης από το Βυζάντιο στην Οθωμανική εποχή.

Κριτόβουλος – Δελτίο Τύπου