ΜΕΤΑδραση, δράση για την Ανάπτυξη και τη Μετανάστευση

με πρωταρχικό στόχο τη στήριξη προσφύγων στην Ελλάδα

09.04.2021

Ενίσχυση του μη κερδοσκοπικού οργανισμού «ΜΕΤΑδραση, δράση για την Ανάπτυξη και τη Μετανάστευση», για την προστασία και στέγαση ασυνόδευτων ανηλίκων και ευπαθών ομάδων, για τη διενέργεια εκπαιδευτικών και ενταξιακών προγραμμάτων, για την παροχή διερμηνείας και την παροχή λοιπούς υποστήριξης.

Η «ΜΕΤΑδραση, δράση για την Ανάπτυξη και την Μετανάστευση» αποτελεί μη κερδοσκοπικό οργανισμό με πρωταρχικό στόχο τη στήριξη προσφύγων στην Ελλάδα εστιάζοντας σε υπηρεσίες που δεν καλύπτονται από τις αρχές ή άλλες οργανώσεις στην Ελλάδα και ιδίως στη στήριξη της ιδιαίτερα ευπαθούς κοινωνικής ομάδας των ασυνόδευτων ανηλίκων, που έχουν χωριστεί ή χάσει τους γονείς τους.

Τα μέλη του Συμβουλίου, εκφράζοντας την εκτίμησή τους για το έργο του ως άνω κοινωφελούς οργανισμού, που σκοπεί στην ανακούφιση των πλέον αδύνατων και ευπαθών ατόμων και δη ασυνόδευτων παιδιών και λοιπών ευπαθών ομάδων που ευρίσκονται στην Ελλάδα και ως εκ τούτου εμπίπτει στους σκοπούς του Ιδρύματος, ομόφωνα αποφάσισαν  το Ίδρυμα να ενισχύει τη «ΜΕΤΑδραση» με το ποσό των ΕΥΡΩ 120.000 συνολικά για δύο έτη, δηλαδή 60.000€ ετησίως με σκοπό την εκτέλεση των ανωτέρω κοινωφελών δράσεων.

http://metadrasi.org