Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου

Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και κατηγοριοποίηση βιβλίων

27.05.2009

Χορηγία προς το Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου για την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και κατηγοριοποίηση όλων των βιβλίων της βιβλιοθήκης του Μουσείου Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, ανά τίτλο και θέμα. Η βιβλιοθήκη του Μουσείου Π. & Α. Κανελλοπούλου έχει εμπλουτιστεί με 2.000 περίπου νέα βιβλία, με αντικείμενο την ιστορία, την τέχνη και τον πολιτισμό, προερχόμενα όλα από την ιδιωτική συλλογή του Παύλου και της Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου.

camu.gr