Σισμανόγλειο Μέγαρο – Ελληνικό Σπουδαστήριο

Χορηγία για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας.

21.05.2010

Χορηγία προς το Σισμανόγλειο Μέγαρο – Ελληνικό Σπουδαστήριο προκειμένου να καλυφθεί το κόστος πρόσληψης εξειδικευμένου εκπαιδευτικού για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας.

Το Σισμανόγλειο Μέγαρο οργανώνει, μεταξύ άλλων, δωρεάν διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Ειδικότερα, λειτουργεί Ελληνικό Σπουδαστήριο, διοργανώνει εκθέσεις, ομιλίες, προβολές ταινιών και μουσικές βραδιές με σκοπό την προώθηση της γνώσης των όψεων του ελληνικού πολιτισμού και της σύγχρονης Ελλάδας, καθώς και την ουσιαστική ενθάρρυνση της εξοικείωσης των Τούρκων με το ελληνορθόδοξο υπόβαθρο της ίδιας της Τουρκίας. Το Ελληνικό Σπουδαστήριο ξεκίνησε τη λειτουργία του το Φεβρουάριο του 2009 και παρέχει υψηλού επιπέδου διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Τα μαθήματα γίνονται από έμπειρους δασκάλους στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας και παρέχονται δωρεάν. Στόχος του Ελληνικού Σπουδαστηρίου αποτελεί η φοίτηση, κατά κύριο λόγο, φοιτητών και νέων επιστημόνων. Επίσης, το Σαββατοκύριακο λειτουργούν τμήματα ανηλίκων, τα οποία συγκεντρώνουν το σύνολο σχεδόν των παιδιών ομογενειακών και μεικτών οικογενειών. Από το Σεπτέμβριο του 2010 ξεκίνησε η διδασκαλία και της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.

http://www.mfa.gr/turkey/sismanogleiomegaro/