Σωματείο Μεταμόρφωσης του Σωτήρος

Χορηγία για την κάλυψη αναγκών του οικοτροφείου

25.03.2007

Χορηγία προς το Σωματείο Μεταμόρφωσης του Σωτήρος για την κάλυψη αναγκών του οικοτροφείου, το οποίο φιλοξενεί έλληνες και αλλοδαπούς φοιτητές και σπουδαστές που φοιτούν σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας.