Σωματείο «Οι φίλοι της Μέριμνας»

Χορηγία για την αγορά του «Σπιτιού της Μέριμνας»

03.04.2006

Χορηγία προς το Σωματείο «Οι φίλοι της Μέριμνας», για την αγορά του «Σπιτιού της Μέριμνας», στη μνήμη του Γεωργίου Ράλλη. Οι «Φίλοι της Μέριμνας» είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε το 2002 με κύριο σκοπό την ηθική και υλική υποστήριξη του κοινωνικού έργου της Μέριμνας.

Οι «Φίλοι της Μέριμνας» πιστεύουν ότι η ευρύτερη ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας σε θέματα που αφορούν το παιδί που απειλείται από σοβαρή ασθένεια ή έρχεται αντιμέτωπο με σημαντικές απώλειες είναι απαραίτητη. Για το λόγο αυτό, οργανώνουν διάφορες εκδηλώσεις με σκοπό την ενημέρωση του κοινού και τη συγκέντρωση πόρων για την υποστήριξη παιδιών και οικογενειών στις δύσκολες αυτές φάσεις της ζωής τους. Το σωματείο είναι ιδρυτικό μέλος της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί», μιας ομάδας 10 μη κερδοσκοπικών φορέων που αποσκοπούν στην παροχή πολύπλευρης φροντίδας στο ευάλωτο παιδί και την οικογένειά του.

www.merimna.org.gr