Υπουργείο Υγείας

Δωρεά 1.000.000 ευρώ για προμήθειες νοσοκομειακού εξοπλισμού

27.03.2020

Δωρεά 1.000.000 ευρώ για προμήθειες νοσοκομειακού εξοπλισμού για την καταπολέμηση της διάδοσης του Κορωνοϊού.

Ενόψει της δραματικής κατάστασης και των αρνητικών συνεπειών από την εμφάνιση του νέου κορωνοϊού COVID-19, που θέτει σε κίνδυνο την υγεία ενός μεγάλου αριθμού ανθρώπων καθώς και των πολύ αυξημένων αναγκών των δομών δημόσιας υγείας σε φάρμακα, σε ιατροτεχνολογικά είδη, σε αναλώσιμα και σε νοσοκομειακό εξοπλισμό, τα μέλη του Συμβουλίου του Ιδρύματος Π. & Α. Κανελλοπούλου, ενέκριναν δωρεά, σε είδος ή/και χρηματική, ύψους έως ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000€). Η εν λόγω δωρεά εμπίπτει στους σκοπούς του Ιδρύματος που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την περίθαλψη και γενικότερα την οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδύνατων ατόμων στον τομέα της υγείας και την οικονομική ενίσχυση και παροχή βοήθειας σε άτομα με ειδικές ανάγκες και σε άλλους κοινωφελείς φορείς.

https://www.moh.gov.gr