Αμαλίειο Οικοτροφείο Θηλέων

Χορηγία για την ενίσχυση των υπηρεσιών του στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής

22.07.2017

Χορηγία προς το Φιλανθρωπικό σωματείο «ΑΜΑΛΕΙΟΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΝ ΘΗΛΕΩΝ» για την ενίσχυση των πολύτιμων υπηρεσιών του στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής.

Το ΑΜΑΛΕΙΟΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΝ ΘΗΛΕΩΝ ιδρύθηκε το 1855 και φιλοξενεί 100 μαθήτριες και σπουδάστριες από ευπαθείς ομάδες πληθυσμού της επαρχίας –κυρίως ορφανά παιδιά, παιδιά πολύτεκνων ή άπορων οικογενειών. Το σωματείο προσφέρει στα παιδιά αυτά στέγη και διαμονή, διαπαιδαγώγηση, ψυχαγωγία και όλες τις συνθήκες που χρειάζονται για να μορφωθούν και να σπουδάσουν. Το Ίδρυμα ανταποκρίθηκε στο αίτημα του σωματείου για οικονομική ενίσχυση δεδομένου ότι συνάδει με τους στόχους του, την ανακούφιση των αδύνατων και ευπαθών ατόμων στην Ελλάδα.

http://www.amalieion.gr/