Αμερικάνικη Σχολή Κλασικών Σπουδών

Εργαστήριο Malcom H. Wiener Αρχαιολογικών Επιστημών στην Αθήνα

27.08.2019

Οικονομική ενίσχυση προς την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών για την πρόσληψη τριών Ελλήνων επιστημόνων συντηρητών για το εργαστήριο Malcom H. Wiener Αρχαιολογικών Επιστημών στην Αθήνα, με σκοπό τη συντήρηση και καταγραφή του εναπομείναντος οστεολογικού υλικού που έχει ανασκαφεί στο αρχαίο νεκροταφείο στο Δέλτα Φαλήρου. Το αρχαίο νεκροταφείο στο Δέλτα Φαλήρου, είναι το μεγαλύτερο νεκροταφείο που έχει αποκαλυφθεί στη μακρά ιστορία των ανασκαφών στην Αττική, με 1000 ταφές ενηλίκων και 500 παιδιών, καθώς και ταφές αλόγων.

Οι ομαδικοί τάφοι ατόμων με ίχνη βίας από μεταλλικά ή μη δεσμά, μέσα στον ιστό του νεκροταφείου, εγείρουν τεράστια ερωτήματα για την ταυτότητα τους και τη σχέση τους με την πόλη των Αθηνών. Το αρχαίο νεκροταφείο στο Φάληρο αποτελεί ένα μοναδικό φαινόμενο, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά για την Ευρώπη, και χρήζει ενδελεχούς μελέτης.

Τα μέλη του ΔΣ του Ιδρύματος, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της εξεταζόμενης αρχαιολογικής μελέτης, αποφάσισαν ομόφωνα την οικονομική ενίσχυση προς την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, ύψους 50.000 ευρώ, με την προϋπόθεση της λήψης απαιτούμενης άδειας και υπογραφής σχετικής σύμβασης πολιτιστικής χορηγίας.

www.ascsa.edu.gr