Ανακαίνιση της οικίας Κωλέττη

Ένωση Φίλων Ακρόπολης

27.05.2018

Χορηγία προς την Κοινωφελή Ένωση Φίλων Ακρόπολης, επικουρούμενη από την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ) και από την Επιτροπή Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΕΣΜΑ) για την εκπόνηση μελετών που απαιτούνται για την προστασία και ανακαίνιση του διατηρητέου κτιρίου, γνωστό ως οικία «Κωλέττη».

Το εν λόγω ακίνητο που βρίσκεται στην οδό Πολυγνώτου 13, είναι χαρακτηρισμένο ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο και σήμερα έχει παραχωρηθεί στην ΥΣΜΑ. Το συνολικό ποσό των 45.000 ευρώ με το οποίο το Ίδρυμα χορηγεί την Ένωση Φίλων Ακρόπολης αποσκοπεί στην εκπόνηση των συνολικών μελετών που απαιτούνται για την ένταξη του έργο στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ και την εξασφάλιση των απαραίτητων κονδυλίων για την εκτέλεση των έργων αποκατάστασης του κτιρίου. Τα μέλη του συμβουλίου του Ιδρύματος αναγνώρισαν ως σπουδαίο το εξεταζόμενο έργο, που σκοπό έχει την προβολή της ελληνικής τέχνης, μέσα από την προβολή του διατηρητέου κτιρίου και ιδίως μέσα από την ανάδειξη του πολύτιμου αρχείου για την Τεκμηρίωση των Έργων της Ακρόπολης. Η χορήγηση του εγκριθέντος ποσού προϋποθέτει τον χαρακτηρισμό του έργο ως πολιτιστικό, από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

https://www.acropolisfriends.gr/