Δίκτυο Ναυαρίνο

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Θερινή Ακαδημία της Ολυμπίας»

27.06.2013

Χορηγία προς το Δίκτυο Ναυαρίνο για την υποστήριξη της διοργάνωσης του εκπαιδευτικού προγράμματος «Θερινή Ακαδημία της Ολυμπίας» (1-15 Ιουλίου) που πραγματοποιεί το Δίκτυο.

Η «Θερινή Ακαδημία της Ολυμπίας» είναι ένα διεθνώς καταξιωμένο εκπαιδευτικό και ερευνητικό πρόγραμμα στα γνωστικά αντικείμενα της πολιτικής επιστήμης και των διεθνών σχέσεων. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, κάθε Ιούλιο φιλοξενούνται στην Αρχαία Ολυμπία, στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, κύκλοι σεμιναρίων στους οποίους διδάσκουν κορυφαίοι επιστήμονες με τη συμμετοχή 100 περίπου μεταπτυχιακών φοιτητών από όλο τον κόσμο. Το πρόγραμμα για τον Ιούλιο 2013 περιελάμβανε πέντε κύκλους: πολιτική βία, πολιτική και θρησκεία, τρομοκρατία, επίλυση συγκρούσεων και ανάλυση πολιτικού κινδύνου. Το Δίκτυο Ναυαρίνο (Navarino Network) είναι μια ανεξάρτητη, επιστημονική, μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία με έδρα τη Θεσσαλονίκη και από το 2010 είναι μέλος της Πολιτιστικής Εταιρείας Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος. Αποστολή του Δικτύου είναι η έρευνα, ο ανοιχτός διάλογος και η συλλογική δράση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της νέας εποχής (παγκοσμιοποίηση, οικονομική ανάπτυξη κ.ά.). Για το σκοπό αυτό διοργανώνει συζητήσεις με διεθνείς προσωπικότητες, εκπονούνται μελέτες πάνω σε κρίσιμα θέματα όπως η μετανάστευση και διοργανώνει η Θερινή Ακαδημία της Ολυμπίας για μεταπτυχιακούς φοιτητές από όλο τον κόσμο.

www.navarinonetwork.org