Δυτική Στοά Γυμνάσιου Αρχαίας Μεσσήνης

Προχώρησαν οι αναστηλωτικές εργασίες

19.03.2021

Με χορηγία του Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλόπουλου προχώρησαν οι αναστηλωτικές εργασίες στη δυτική στοά του Γυμνασίου της αρχαίας Μεσσήνης το 2020 και θα συνεχιστούν και το 2021.

Ολοκληρώθηκε η στερέωση της υποθεμελίωσης και της ευθυντηρίας, όπως και η στάθμη του στυλοβάτη, ενώ τοποθετήθηκαν σε αυτόν όλοι οι σωζόμενοι κίονες της στοάς. Κατασκευάστηκαν νέα κιονόκρανα από ασβεστόλιθο, καθώς τα αυθεντικά είχαν χρησιμοποιηθεί ως οικοδομικό υλικό σε νεότερες κατασκευές ή στην παραγωγή ασβέστη. Για τους ίδιους λόγους παρατηρείται έλλειψη και θρυμματισμός επιστυλίων, η συγκόλληση και η συμπλήρωση των οποίων είναι έργο που θα συνεχιστεί κατά την αναστηλωτική περίοδο του 2021. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης των αρχιτεκτονικών μελών της στοάς.