Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών

Αναστήλωση της δυτικής στοάς του Γυμνασίου της Αρχαίας Μεσσήνης

27.12.2019

Έγκριση χρηματοδότησης της αναστήλωσης των σωζόμενων αρχιτεκτονικών μελών της κιονοστοιχίας της δυτικής στοάς του Γυμνασίου της Αρχαίας Μεσσήνης.

Το έργο, με συνολική δαπάνη 260.000 ευρώ, έχει εγκριθεί με σχετική Υπουργική Απόφαση καθώς και η αντισεισμική και γεωτεχνική του μελέτη. Τα μέλη του ΔΣ του Ιδρύματος ενέκριναν την επιχορήγηση του ποσού των 260.000 ευρώ στα έτη 2019 και 2020, λαμβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα του έργου που αποσκοπεί στην προβολή και ανάδειξη της Ελληνικής Τέχνης και του Πολιτισμού. Προϋπόθεση για την υπογραφή σύμβασης χορηγίας είναι η λήψη κάθε απαιτούμενης άδειας.

http://ancientmessene.gr/