Εφορεία Αρχαιοπωλείων και Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών

Διοργάνωση εκδήλωσης σε συνεργασία με το Φάρο Τυφλών

27.08.2012

Χορηγία προς την Εφορεία Αρχαιοπωλών και Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού για την διοργάνωση εκδήλωσης σε συνεργασία με το Φάρο Τυφλών, για τον μήνα Ιούνιο.

H Eφορεία Αρχαιοπωλείων και Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών είναι Eιδική Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, με έδρα την Αθήνα. Είναι αρμόδια για την εποπτεία και τον έλεγχο των αρχαιοπωλείων και των ιδιωτικών συλλογών αρχαίων αντικειμένων σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. Tο κύριο αντικείμενο αρμοδιότητάς της είναι η εποπτεία και ο έλεγχος του αρχαιολογικού υλικού που βρίσκεται σε χέρια ιδιωτών, συλλογέων και κατόχων, ή διακινείται από τα νόμιμα αρχαιοπωλεία σε όλη τη χώρα με στόχο τον περιορισμό της παράνομής εμπορίας τους και τη διαφυγής του στο εξωτερικό.

Η δράση της Eφορείας περιλαμβάνει την καταγραφή και τη φωτογράφηση αρχαίων, εικόνων, βυζαντινών και μεταβυζαντινών αντικειμένων, την κατάρτιση επιστημονικών καταλόγων, τη δημιουργία ηλεκτρονικών αρχείων κινητών μνημείων και ιδιωτών, τη διενέργεια αυτοψιών, και τη σύνταξη εισηγήσεων για την εισαγωγή των υποθέσεων στα αρμόδια συμβούλια για τη χορήγηση ή μη των αιτούμενων αδειών.