Εφορεία Αρχαιοπωλείων και Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών

Διοργάνωση δύο εκπαιδευτικών προγραμμάτων αρχαιολογικού περιεχομένου

28.01.2014

Χορηγία προς την Εφορεία Αρχαιοπωλείων και Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών για τη διοργάνωση  δύο εκπαιδευτικών προγραμμάτων αρχαιολογικού περιεχομένου που διοργανώθηκαν από την Εφορεία Αρχαιοπωλείων και Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών και τους διεθνείς μη κερδοσκοπικούς φορείς ICO και ΙCOMOS.

Το πρώτο πρόγραμμα με τίτλο «Των Μουσείων οι συλλογές δημιουργούν παραδόσεις», πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις18 Μαΐου 2014 και είχε ως κύριο αντικείμενο την ανάδειξη της διαχείρισης και της προστασίας των ιδιωτικών συλλογών.
Το δεύτερο πρόγραμμα με τίτλο «Αρχαϊκή και Ρωμαϊκή Κορινθία: Πολιτιστικές Διαδρομές» έγινε στις 8 και 10 Μαΐου 2014 στην Αθήνα και την Κορινθία και ήταν αφιερωμένο στις διαδικασίες συντήρησης αρχαιοτήτων που προκύπτουν από ανασκαφές.
Τα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα απευθύνονται κυρίως σε μαθητές δημοτικών σχολείων.